Værdier
29 juni - 2020

For many Danes, the EU’s early efforts were too little, too late.

This text was written as a country report on Denmark for the EFCR Policy Brief, Together in Trauma: European and the World...
Værdier
24 juni - 2020
EU skal ikke være irrelevant næste gang en krise rammer. Det synes at være budskabet i en ny stor måling blandt 11.000...
Værdier
19 juni - 2020

På mindst fem områder er der slået små skår i fortællingen om den almægtige...

Der levnes ikke meget plads til EU i de nationale krisefortællinger. Nogle synes da også at have konklusionen klar allerede...
Værdier
12 juni - 2020
Høj opbakning til grænsekontrol i Danmark
Nye tal viser, at coronakrisen har fået mange danskere til at ønske sig strengere grænsekontrol. Det gælder især blandt...
Værdier
03 juni - 2020

53 pct. svarer, at coronakrisen viser behov for mere samarbejde i EU.

Ifølge en ny måling oplevede mange danskere at stå alene under coronakrisen, og at EU ikke levede op til sit ansvar. Men et...
Værdier
18 maj - 2020

Kriser har det med at fungere som forstørrelsesglas, der får eksisterende...

Coronakrisen foranderer ikke i sig selv EU. Men den forstærker de tendenser, vi så, før nogen havde hørt om Covid-19.
Værdier
03 maj - 2020
Rumænsk læge i Italien.
Tyskland tager imod italienske corona-patienter, Rumænien og Polen sender læger, og Frankrig donerer masker og...
Værdier
30 marts - 2020

Det Europa, vi får, afhænger i høj grad af vores fælles ageren.

Det er endnu for tidligt at spå om, hvordan EU kommer ud af coronakrisen, men meget vil afhænge af, hvordan fire forskelige...
Værdier
19 februar - 2020
EU-modstanden er lav i Danmark
Danskerne bakker i høj grad op om Danmarks medlemskab af EU. Det bekræfter en nylig repræsentativ meningsmåling med 2.001...
Værdier
12 februar - 2020
Frans Timmermans er kommissær med ansvar for klima
Der er meget stor forskel på, hvordan de danske partiers vælgere ser på EU’s største udfordringer. Det gælder især ift. til...
Værdier
18 december - 2019

Mulighederne spænder fra kaos til renæssance.

Ursula von der Leyen har lovet en stor fremtidskonference med start i 2020. Den kan potentielt skabe en renæssance for EU-...
Værdier
02 december - 2019
Casestudie af danske holdninger til forsvarsforbeholdet
Tal fra Tænketanken EUROPAs seneste, repræsentative meningsmåling, foretaget af YouGov i januar 2019, viser, at mange...
Værdier
26 september - 2019
Hvad mener danskerne om EU
Danskerne er store tilhængere af det europæiske samarbejde, men også af national suverænitet. Vi undersøger danskernes...
Værdier
14 august - 2019

Tillid forudsætter, at man tror på, at andre – i dette tilfælde EU – har gode...

Længe har man kunnet følge en generel udvikling med højere og højere opbakning til Danmarks medlemskab af EU. Det er...
Værdier
09 august - 2019
Danskerne har høj tillid til EU
Danskernes tillid til EU har aldrig været stærkere. Det viser en sammenligning, som Tænketanken EUROPA har lavet på baggrund...
Værdier
23 maj - 2019
Vælgernes holdninger til EU forud for valget til Europa-Parlamentet
Følelser, antipatier og frygt kommer til at spille en meget vigtig rolle ved Europa-Parlamentsvalget. Det står klart efter...
Værdier
14 maj - 2019

Den strategiske dagsorden handler ikke kun om substans. Den handler også om hvem, der...

I den nærmeste fremtid skal sæder og topposter fordeles i Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen, Det Europæiske Råd, Den...
Værdier
14 maj - 2019
Klima miljø holdninger EU
Markante geografiske skillelinjer gennemløber EU, når det handler om, hvilke politiske problemstillinger der er vigtigst...
Værdier
25 april - 2019
Valg til Europa-Parlamentet høj opbakning til EU
Når danskerne om en måned skal stemme til Europa-Parlamentsvalget, vil opbakningen til Danmarks medlemskab af EU være inde i...
Værdier
27 marts - 2019
Bekymret for at miste suveænitet, tilfreds med EU
Et stort flertal af danskerne er tilhængere af medlemskabet af EU, men samtidig ønsker et betydeligt flertal at beholde de...
Værdier
07 marts - 2019

Tiden er løbet fra fløjlshandskernes politik. Nu må EU stå fast over for Orbán.

De fundamentale værdier i Den Europæiske Union udfordres og undergraves i Ungarn. Det har stået på for længe, og det er på...
Værdier
15 februar - 2019
Hvad betyder følelser for danskernes holdninger til EU?
En ny stor undersøgelse giver en dybere forståelse af den danske befolknings følelser for EU. 35 pct. er tilfredse med EU,...
Værdier
05 februar - 2019
Danske vælgere er over en bred politisk kam særdeles glade for medlemskabet af EU og en række konkrete samarbejdsområder....
Værdier
05 februar - 2019

Den sproglige nuance i svarkategorierne har stor betydning.

Sprog kan gøre forskellen i en afstemning om forbeholdene, viser ny måling.
Værdier
29 januar - 2019
Er det europæiske "jeg" blevet til det amerikanske "mig, mig, mig"? I dette afsnit af podasten Europas Stemme bringer vi...
Værdier
29 januar - 2019
Et flertal af danskerne ser Brexit som et dårligt valg for Storbritannien, og andelen er vokset ni procentpoint siden maj...
Værdier
19 januar - 2019
Suzanne Brøgger Europakonferencen EU
"Europa skal rykke op på første sal ad bevidsthedens vej for at genfinde sin sjæl," sagde forfatter Suzanne Brøggers i sin...
Værdier
16 januar - 2019

Er tiden ikke kommet, hvor fædrelandskærlighed bør gå hånd i hånd med europæisk...

Danskernes opbakning til EU-samarbejdet slår nye rekorder, og det er ikke et tilfælde, at vi ser et historisk hurtigt...
Værdier
09 januar - 2019

Den 26. maj bør danskerne vise, at de mener det alvorligt.

EU er med til at skabe større tryghed og sikkerhed i en verden, hvor Trump, Putin og andre aktivt forsøger at underminere...
Værdier
18 december - 2018
Mange føler nostalgi
Europæerne er nostalgikere og længes tilbage til de gode gamle dage, hvor samfundet var mindre kaotisk, og der var bedre...
Værdier
14 december - 2018
De gule vestes opstand i Frankrig bør være en påmindelse til alle europæiske regeringer om, at de er nødt til at adressere...
Værdier
06 december - 2018

Modstanderne af EU tager med andre ord helt fejl og burde holde op med at brokke sig...

Der er ingen grund til at gå i panik. Den Europæiske Union klarer faktisk meget mere, end vi forestiller os. Modstanderne af...
Værdier
28 november - 2018
Direkte demorkati i EU-landene
I en ny bog tager Tænketanken EUROPA sammen med tænketanke fra 19 andre europæiske lande temperaturen på det direkte...
Værdier
08 november - 2018

CumEx var skattesystemets 11. september.

Vi kan styrke vores politiske suverænitet over for markedet, hvis der er et handlekraftigt EU, der får muskler til at stoppe...
Værdier
05 november - 2018

Da briterne stemte ja til Brexit, lød dommedagsprofetierne, at det ville udløse en...

Da briterne stemte ja til Brexit, lød dommedagsprofetierne, at det ville udløse en dominoeffekt med en stribe af lande, som...
Værdier
02 november - 2018
Kvinder er mere EU-positive end mænd
På flere afgørende spørgsmål er danske kvinder mere positive over for EU-samarbejdet end danske mænd. Det viser en ny...
Værdier
31 august - 2018
Danskerne har ikke smag på mere integration
Mens dansk EU-skepsis kun i meget begrænset grad sætter sig igennem som et ønske om at forlade EU, så viser den sig til...
Værdier
22 august - 2018
Danske holdninger til EU
”EU” er ikke en entydig størrelse for danskerne: Medlemskab, forbehold og suverænitet er unikke forhold, som vi tager...
Værdier
22 august - 2018

EU-borgere i Danmark betyder flere penge til velfærd – ikke færre.

Selv om vores hjemlige politikere taler meget om social dumping, SU og sociale ydelser, kan danskerne tilsyneladende godt...
Værdier
20 juni - 2018
EU's indre marked giver velstand, siger danskerne
Langt de fleste danskere anerkender det indre markeds og EU’s positive bidrag til dansk økonomi. Det viser en ny...
Værdier
13 juni - 2018

Valget kan få meget stor betydning for, hvad det er for liv, som vi, vore børn og...

Næste års Europa-Parlamentsvalg handler dybest set, om man vil bruge EU til at løse de fælles europæiske problemer fra...
Værdier
28 maj - 2018

National suverænitet i det 21. århundredes globale økonomi er for længst tømt for...

Otte ud af ti danskere mener, at Danmark har det bedre inden for end uden for EU, og derfor er det på tide, at EU-debatten i...
Værdier
23 maj - 2018
Danskerne bakker op om EU-medlemskab
Ifølge en ny måling fra Parlamentets Eurobarometer mener en rekordhøj andel på 76 pct. af danskerne, at EU er en ”god ting...
Værdier
04 maj - 2018
EU er sund økonomisk fornuft
Både økonomiske og kulturelle faktorer kan have betydning for folks opbakning eller modstand mod EU-samarbejdet, og...
Værdier
17 april - 2018
Morten Messerschmidt
Mens venstrefløjen tegnede sig for næsten 9 ud af 10 EU-skeptiske stemmer ved Europa-Parlamentsvalget i 1994, fik den 20 år...
Værdier
05 april - 2018
At være skeptisk over for EU-samarbejdet er ikke ensbetydende med et ønske om, at Danmark forlader EU. Flere forskellige...
Værdier
14 marts - 2018
Danskerne har tillid til EU og Folketinget
I 21 ud af EU’s 28 medlemslande har befolkningerne højere tillid til EU end til deres nationale parlament. Der ses desuden...
Værdier
12 marts - 2018
Danskerne har fået nye holdninger til EU siden Europa-Parlamentsvalget i 2014
Flere danske kandidater til Europa-Parlamentsvalget i 2019 har i den seneste tid meldt sig på banen, og partierne er så småt...
Værdier
02 februar - 2018

EU må gå foran i det internationale samarbejde om klima og fortsat frihandel på...

EU må gå foran i det internationale samarbejde om klima og fortsat frihandel på verdensplan.
Værdier
01 februar - 2018
Right2Water-initiativer overdrages til Kommissionen
Med Kommissionens nye forslag til en revision af drikkevandsdirektivet, er det første gang, at et europæisk borgerinitiativ...
Værdier
06 november - 2017

Kun de danskere, der placerer sig selv yderst på højrefløjen, har udviklet sig i en...

Kun de mest højreorienterede borgere er blevet mere skeptiske over for EU, siden Danmark blev medlem i 1973. Især på midten...
Værdier
30 oktober - 2017
Euroskepsis aftager på venstrefløjen
Den danske EU-skepsis er aftaget væsentligt, siden Danmark i 1973 blev medlem af EU. Mens vi 70’erne og 80’erne sammen med...
Værdier
17 oktober - 2017
Robert Fico Visegard
De fire Visegrad-lande – Polen, Ungarn, Tjekkiet og Slovakiet – har traditionelt stået sammen i de fleste EU-spørgsmål...
Værdier
19 september - 2017
Rapport viser danskernes holdning til suverænitet
Suverænitet er et af de mest centrale begreber i EU-debatten. Men hvad tænker og mener danskerne egentlig om suverænitet? Og...
Værdier
14 september - 2017
Tiden er kommet til at bygge et mere forenet, stærkere og mere demokratisk Europa. Det var hovedbudskabet, da Europa-...
Værdier
07 august - 2017
EU-flaget og Dannebrog
Danskerne elsker Dannebrog, men skal EU-flaget have lov til at vaje side om side med det rødhvide nationalsymbol på...
Værdier
10 juli - 2017
En række globale usikkerheder som valget af Trump og hans America First-politik, et aggressivt Rusland og terrorangreb i...
Værdier
02 juni - 2017
Den 2. juni 2017 er det 25 år siden, at et flertal af danskerne forkastede Maastrichttraktaten ved en folkeafstemning, der...
Værdier
16 maj - 2017
Værdier
05 maj - 2017

Brexit er i stedet blevet begyndelsen til enden for den nationalistiske revolte i...

EU bør ranke ryggen og tro på sig selv. Det er et fantastisk projekt, som er gået forrygende – og de fleste europæere er...
Værdier
16 marts - 2017

Der er overhovedet ikke er belæg for at sige, at de europæiske befolkninger er blevet...

Det hollandske valg er et wake-up call til alle dem, der har forsøgt at male fanden på væggen om EU’s forestående opløsning...
Værdier
07 marts - 2017

Om ti år vil hvidbogens vigtigste bidrag vise sig at være, at den for alvor...

Hvordan skal EU udvikle sig i de kommende år? Det skal medlemslandene drøfte i de kommende måneder. Der er lagt op til et...
Værdier
21 februar - 2017

Vi må ikke vende ryggen til det flertal, som ikke har stemt på Trump.

Uffe Ellemann-Jensen: EU bør ikke vende ryggen til det store flertal af amerikanerne, som ikke har stemt på Trump. I stedet...
Værdier
30 januar - 2017

Europas trumfkort er det åbne samfund.

Mens Trump isolerer USA, kan EU kan blive katalysator for en mod-bølge, hvor vi forsvarer det åbne og frie samfund.
Værdier
19 december - 2016
Gymnasieelever har også en europæisk identitet
Danske gymnasieelever ser sig selv som både danske og europæiske borgere og er generelt åbne over for andre kulturer. Det...
Værdier
07 december - 2016
Tænketanken EUROPA sætter i efteråret 2016 fokus på Europas nuværende og historiske flygtningestrømme
I efteråret 2016 engagerede Tænketanken EUROPA landets gymnasieelever i et projekt om Europas nuværende og historiske...
Værdier
05 december - 2016
Gymnasielever ønsker fælles løsninger på flygtningekrisen viser undersøgelse
Danske gymnasieelever ønsker fælles, europæiske løsninger på flygtningesituationen, med en rimelig fordeling af flygtningene...
Værdier
01 december - 2016
Tænketanken EUROPA har bedt tre personer med særlig indsigt i de historiske flygtningestrømme til Danmark om at skrive...
Værdier
15 november - 2016

Vi danskere har i århundreder været præget af idepolitiske og kulturelle strømninger i...

Skal Danmarkskanonen give mening, må den ses som del af en større europæisk kulturkanon.
Værdier
04 november - 2016
Birte Weiss er journalist og forfatter og tidligere politiker for Socialdemokratiet. Hun har bl.a. tjent som indenrigsminister (1993-1997) og skrevet bogen "Vanviddets vidner" (sammen med Karsten Fledelius) om krigen i Bosnien og de bosniske flygtninge
Tænketanken EUROPA har bedt tre personer med særlig indsigt i de historiske flygtningestrømme til Danmark om at skrive...
Værdier
06 september - 2016
SU-reformen i 2025-planen bør ikke tørres af på EU-borgere

Der er ikke grundlag for at tørre det, mange vil opfatte som forringelser, af på EU-...

Det fremgår af regeringens 2025-plan, at SU-systemet er presset af en stigende tilstrømning af udenlandske studerende. Men...
Værdier
15 juli - 2016

Drømmen om Brexit har størst opbakning fra dem, der er ladt i stikken af...

Stemmeudfaldet handler hverken om migrantfurore, Camerons dalende popularitet eller Nigel Farages karisma.
Værdier
23 juni - 2016

Hvis man vil være patriot i det 21. århundrede, bør man engagere sig i EU frem for at...

Et farvel til EU vil gøre briterne fattigere, svække pundet, udløse en økonomisk recession, svække Storbritannien og mindske...
Værdier
11 juni - 2016
Europol og sikkerhed spiller en marginal rolle i britisk debat om Brexit.
Selv om Storbritannien risikerer at skulle forlade Europol, hvis det ender med et nej til fortsat EU-medlemskab, ser det...
Værdier
07 juni - 2016

Det er ikke kun i bestyrelseslokalerne, at kampen om ligeløn udspilles.

Det er ikke kun i bestyrelseslokalerne, at kampen om ligeløn udspilles. Den udspilles også i Bruxelles, for EU er en...
Værdier
25 maj - 2016
Den britiske afstemning om EU-medlemskabet har affødt lignende ideer blandt EU-skeptiske kræfter i flere andre EU-lande,...
Værdier
09 maj - 2016
Hvad kan briterne lære af de danske erfaringer med at holde folkeafstemninger om EU? Forskningschef Catharina Sørensen giver...
Værdier
15 april - 2016
Flygtninge og indvandring kræver fælles europæiske løsninger
Uro og krig i Europas nærområder har tvunget millioner af mennesker på flugt, og mange søger med EU. Det har skabt et stort...
Værdier
14 april - 2016
Ny grænsekontrol vil være enden på Schengen
Flygtningesituationen har sat fornyet gang i debatten om national grænsekontrol, og EU's samarbejde om åbne grænser,...
Værdier
07 april - 2016
Kampen mod terror skal vindes med fornuft

Selv om frygten er stor, bør vi ikke slå reptilhjernen på autopilot.

Vi bør ikke kaste grundlov, demokratiske frihedsrettigheder og trosfrihed ud med badevandet, fordi målbevidste terrorceller...
Værdier
14 marts - 2016
Suverænitet – en undersøgelse af danskernes opfattelse af suverænitet
I december 2015 sagde et flertal af danskerne nej til at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning. 68 pct. af dem, der...
Værdier
23 februar - 2016

Der er noget, der tyder på, at EU's befolkninger i meget høj grad er klar til at...

Nye tal viser, at en fælles tilgang til flygtningesituationen i EU har stor opbakning fra borgerne. Vi ønsker europæiske...
Værdier
17 februar - 2016
Diem25 kan føre til større euroskepsis
DiEM25-initiativet med den tidligere græske finansminister Yanis Varoufakis i spidsen har i de seneste uger fået stor...
Værdier
03 februar - 2016
To af Europas mest magfulde personer – Angela Merkel og Jean Claude-Juncker – under en konference om flygtninge i oktober.

Det er på høje tid at reformere Schengen-samarbejdet, så det udstyres med et stærkt...

Sjældent har vi haft så meget brug for fælles europæiske løsninger, men nationalstaterne kappes om stadig mere...
Værdier
18 januar - 2016
Danskerne er pragmatiske ift. EU

Efter folkeafstemningen den 3. december har mange forsøgt at udlægge nej'et som udtryk...

Det vil være en tragedie, hvis partierne med henvisning til flygtningekrisen og til folkeafstemningen den 3. december ender...
Værdier
01 december - 2015
Nej-siden har ført massiv skræmmekampagne

Realiteten er, at nejsiden denne gang har ført en massiv skræmmekampagne.

Der bliver manipuleret fra begge sider op til folkeafstemningen på tirsdag, men nejsiden er klart værst. Som vælger må man...
Værdier
26 november - 2015

Skal vi selv bestemme, bør vi stemme ja.

Med en tilvalgsordning får vi ret, men ikke pligt, til at deltage i EU’s retlige samarbejde. Danmarks reelle suverænitet...
Værdier
23 november - 2015
Danskerne har tillid til Folketinget forud for folkeafstemningen

Det er et af de største paradokser ved folkeafstemningen, at EU-skeptikerne er...

Det er et af de største paradokser ved folkeafstemningen, at EU-skeptikerne er allermest afhængige af, at folk har tillid...
Værdier
19 november - 2015
Danskerne går ind for EU's princip om gensidig anerkendelse
I en meningsmåling som YouGov har foretaget for Tænketanken EUROPA i perioden 6-10. november blandt 2009 repræsentativt...
Værdier
07 november - 2015

Er du i tvivl om, hvad du skal stemme ved folkeafstemningen d. 3. december?

Tænketanken EUROPAs avis om folkeafstemningen udkommer mandag d. 9 november. Her kan du læse direktør Bjarke Møllers leder...
Værdier
22 oktober - 2015
Danskerne bakker op om fælles EU-løsninger om asyl og grænser
Flygtninge- og migrantkrisen i Europa har fået debatten om grænsekontrol til at blusse op igen. Forud for de kommende...
Værdier
18 august - 2015

Danskernes høje EU-opbakning eksisterer sideløbende med en meget udbredt latent...

I en todelt analyseserie varmer Tænketanken EUROPA op til den EU-folkeafstemning om retsforbeholdet, som statsminister Lars...
Værdier
13 august - 2015

Vores resultater er beroligende læsning for jasiden.

I en todelt analyseserie varmer Tænketanken EUROPA op til den EU-folkeafstemning om retsforbeholdet, som statsminister Lars...
Værdier
01 juli - 2015

Danskerne har i årtier set fri bevægelighed som en af EU’s mest positive bedrifter....

Opbakningen til den fri bevægelighed vakler blandt danskerne. Derfor må den nye regering banen og arbejde for at genskabe...
Værdier
01 juli - 2015
Danskerne sige ja til udenlandsk arbejdskraft – når det bidrager til vækst og velstand
Med Dansk Folkepartis vælgersucces og blå bloks sejr ved folketingsvalget den 18. juni vil debatten om vandrende...
Værdier
22 juni - 2015
Videoklip fra årets ThinkEuropa Festival. Hvad betyder EU-medlemsskab for østeuropæere? Kan kulturelle og historiske...
Værdier
18 april - 2015
Jyder vil have grænsebomme
Skal Danmark genindføre grænsebomme og den permanente kontrol ved grænserne? Svaret afhænger af, hvor I landet, man spørger...
Værdier
04 maj - 2014

Melodigrandprix og Champions League fodbold er gode eksempler på, at europæiske...

Europa er ved at få en fælles offentlighed, og det skyldes ikke bare valget til Europa-Parlamentet. Store begivenheder som...
Værdier
02 maj - 2014
Svitlana Zalishchuk 10 år efter østudvidelsen
Værdier
10 april - 2014
Tak for alle jeres input og ideer under New Pact for Europe konferencen på Christiansborg d. 10. april. Det var en god dag...
Værdier
01 august - 2013
Denne rapports konklusioner bygger på en kombineret kvantitativ og kvalitativ undersøgelse gennemført af MEGAFON på vegne af...

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.