Socialt
16 august - 2017
Danskernes holdning til et socialt EU
En ny måling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA viser, at danskerne er splittede om, hvorvidt EU bør have en...
Socialt
07 juli - 2017
Øremærket barsel EU
Kommissionen har som led i sit arbejde for at skabe en ny social søjle i EU foreslået, at EU’s forældreorlovsregler bliver...
Socialt
28 juni - 2017
Marianne Thyssen på besøg i København.
En ny alliance mellem Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, og Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen,...
Socialt
25 april - 2017
Skal EU være mere socialt for borgernes skyld? Det mener Europa-Kommissionen, der den 26. april følger op på Hvidbogen om...
Socialt
01 december - 2015
Det er en myte, at mangfoldigheden er truet af tilvalgsordningen
Det er stærkt misvisende, når Enhedslisten hævder, at et ja den 3. december kan true mangfoldigheden i Danmark – bl.a. med...
Socialt
01 december - 2015
Europol spiller en vigtig rolle i kampen mod børneporno
I de sidste uger op til folkeafstemningen har flere medier bragt en historie om, at Europol ikke opklarer sager om...
Socialt
22 juni - 2015
Videoklip fra årets ThinkEuropa Festival. Se Dorte Sinbjerg Martinsen, Jon Kvist og Leonidas Donskis i rundbordsdebat...
Socialt
03 december - 2014
Danmarks retsforbehold kan give dårligere sikkerhed for ofre for stalking
I januar 2015 træder nye EU-regler om beskyttelse af personer, der bliver forfulgt eller chikaneret, i kraft. Reglerne...
Socialt
04 november - 2014
Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra et andet EU-land. På grund af det danske retsforbehold står...
Socialt
10 oktober - 2014
Krav om forhåndsgodkendelse i Danmark forhindrer patienter i at udnytte deres patientrettigheder i EU
Mens de danske politikere endnu en gang diskuterer offentlig versus privat behandling, vokser de danske ventelister. Men...
Socialt
12 september - 2014
Patient modtager behandling i udlandet
1. Januar 2014 trådte EU-direktivet om patientrettigheder i kraft i Danmark. Direktivet giver danske borgere ret til...
Socialt
03 juni - 2014
Dette katalog er udarbejdet som et bilag til notatet Sociale ydelser og fri bevægelighed – fire bud på vejen frem....
Socialt
02 juni - 2014
Velfærdsydelser og fri bevægelighed i EU - nyt notat
Hvordan kan vi bedst sikre, at EU’s frie bevægelighed ikke kommer til at presse danske sociale ydelser, som to tredjedele af...
Socialt
16 april - 2014
Der er udbredt bekymring over for EU-borgeres adgang til børnecheck i Danmark, men det er en myte, at det er udtryk for...
Socialt
16 april - 2014

Dansk velfærd er ikke truet af EUs indre marked, og man behøver ikke at lægge sig...

Socialt
25 marts - 2014
Tænketanken EUROPA samlede i foråret 2014 en række førende danske eksperter i en thinkforce for at skabe et...

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.