Rapport

Nyt studie af trilogmøder i EU

Trilogmøder er vigtigt for lovgivningsprocessen i EU

Resume De såkaldte trilogmøder mellem Kommissionen, Parlamentet og Rådet er et effektivt redskab, når ny lovgivning skal gennem EU-systemet. Men mødernes uformelle og lukkede karakter har ofte givet anledning til kritik. Nyt studie kaster lys over de vigtige møder.

Når ny lovgivning skal igennem EU-systemet, mødes Kommissionen, Parlamentet og Rådet i trilogmøder. Her kan institutionerne tidligt i lovgivningsprocessen og mere eller mindre uformelt starte forhandlingerne om, hvordan lovgivningen skal udformes og implementeres.

Stort set alle nye lovforslag behandles i trilogmøder til trods for, at denne praksis ikke har nogen juridisk forankring i traktaten. Møderne er ofte blevet kritiseret for manglende gennemsigtighed og demokratisk deltagelse, samt at det er svært at holde nogen ansvarlig for de beslutninger, der træffes på møderne. På den anden side er møderne et effektiv redskab, der giver institutionerne mulighed for at afstemme forventninger tidligt i processen.

Dette nye studie, som Tænketanken EUROPAs seniorforsker, Maja Kluger Dionigi, har gennemført for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, kaster nyt lys over trilogmøderne.

Studiet fokuserer på 1) den seneste udvikling mht. hvordan EU's institutioner bruger møderne, 2) hvilke initiativer, EU har taget for at skabe større gennemsigtighed ved møderne og 3) hvordan nye initiativer kan sikre endnu mere transparens og politisk ansvar. Rapporten omfatter en deskriptiv kortlægning af brugen af trilogmøder på al lovgivning i perioden 1999-2016.

For yderligere information kontakt seniorforsker Maja Kluger Dionigi på mkr@thinkeuropa.dk.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.