Analyse

Juncker ser ud til at indfri sit løfte

Resume Jean-Claude Juncker lovede ved Kommissionens tiltrædelse et mere fokuseret EU. Vores foreløbige opgørelse viser, at han er på vej til at indfri sit løfte.

Denne analyse blev bragt i Jyllands-Posten 11. december 2017.

Efter Europa-parlamentsvalget i foråret 2014 gjorde den tiltrædende formand for EU-Kommissionen, Jean-Claude Juncker, det klart, at hans mandat ville blive kendetegnet ved "et EU, som er større og mere ambitiøst, når det handler om store ting, og mindre og mere beskedent, når det handler om de små ting."

Nu – omkring halvvejs i kommissionens periode – er det derfor oplagt at gøre status og se, om Juncker og kommissionen lever op til sit indtrædelsesløfte.

Noget tyder faktisk på, at der er sket en betydelig udvikling: Juncker-kommissionen foreslår markant mindre ny lovgivning end tidligere. Faktisk er andelen af nye forslag halveret under Juncker-kommissionen, hvis man sammenligner med niveauet i de foregående kommissioner under Barroso. I første halvdel har den nuværende kommission foreslået 117 nye love, mens Barroso-kommissionerne i gennemsnit fremlagde 248 nye forslag i tilsvarende perioder.

Det viser en kvantitativ opgørelse af mere end 2.000 forslag til direktiver og forordninger i perioden 2004 til oktober 2017, som Tænketanken Europa har foretaget.

Der er tale om et fald i nye forslag på næsten 60 pct. Første halvdel er sædvanligvis der, hvor kommissionerne fremsætter flest forslag, da der i slutningen af anden halvdel går valgkamp i lovgivningsarbejdet.

Det tyder heller ikke på, at der vil komme meget mere lovgivning på bordet fra Juncker-kommissionen i anden halvdel af dens tid. I forbindelse med præsentationen af det netop fremlagte arbejdsprogram for 2018 fastslog kommissionen, at man allerede havde fremlagt 80 pct. af de forslag, der var lovet, og at der nu skal være fokus på, at få forslagene vedtaget.

Med et EU, der efterhånden har 60 år på bagen, er det klart, at det ofte er nødvendigt at ophæve eller opdatere gammel lovgivning, fordi det er utidssvarende, eller fordi de politiske prioriteter har ændret sig. Disse ændringer udgør en stor del af kommissionens lovgivningsarbejde. Ifølge vores opgørelse har knap 40 pct. af forslagene ophævelse eller ændringer som hovedformål. Af disse er 95 pct. ændringsforslag.

Mens andelen var stabil i løbet af Barrosos tid, er der sket en ændring i forhold til Juncker-kommissionens første halvdel, hvor andelen af ændringsforslag er steget med 10 procentpoint fra 38 pct. under Barroso-kommissionerne til 48 pct. under Juncker-kommissionens.

Dermed er det nu næsten halvdelen af forslagene fra EU-Kommissionen, der er revisioner af eksisterende lovgivning. Det skyldes formentlig, at den nuværende kommission har fokuseret på at forbedre eksisterende lovgivning frem for at fremsætte nye forslag.

Dette afspejler sig bl.a. i, at kommissionens første næstformand, Frans Timmermans, er sat i spidsen for better regulation-dagsordenen. Better regulation er et gammelt EU-begreb, der i sin essens går ud på at lave bedre lovgivning baseret på konsekvensanalyser, evaluering og inddragelse af interessenter.

Jean-Claude Junckers såkaldte dødsliste fik også meget opmærksomhed, da kommissionen tiltrådte. Listen er en oversigt over lovgivning, som kommissionen ønsker at trække tilbage. Her kan dog ikke ses nogen væsentlig ændring ift. tidligere.

Det er ikke givet, at kommissionens forslag bliver til lovgivning. Det skal først vedtages af Europa-Parlamentet og rådet, hvilket kan tage tid.

Det sker jævnligt, at forslag bliver trukket tilbage i processen. Derfor kan man endnu ikke afgøre, om der er blevet vedtaget mindre lovgivning. Det ser dog ud til, at Juncker indfrier sit løfte.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.