Notat

Hvor meget påvirker EU dansk lovgivning?

EU påvirker omkring halvdelen af den danske lovgivning

Resume Valgkampen forud for folketingsvalget gav indtryk af, at EU primært handler om at give udenlandsk arbejdskraft mulighed for at komme til Danmark og om at rede flygtninge i Middelhavet. Men disse emner fylder faktisk overraskende lidt i EU-lovgivningsarbejdet, hvor områder som fødevarer, miljø, handel og forbrugerbeskyttelse dominerer.

En ny omfattende gennemgang, som Tænketanken EUROPA har lavet af al dansk og europæisk lovgivning siden 2010, viser, at op imod 58 pct. af gældende ret i Danmark på den ene eller anden måde stammer fra EU. EU påvirker 14 pct. af al dansk lovgivning direkte, men dertil kommer hele 4678 forordninger, der som udgangspunkt har direkte virkning i Danmark.

Det har tidligere været fremme, at EU står bag op imod 80 pct. af al dansk lovgivning, men det er en myte. EU har dog kolossal betydning for Danmark og påvirker mellem 14 og 58 pct. af dansk ret afhængig af, hvilken opgørelsesmetode, der anvendes. En måling foretaget af Danmarks Statistik for Tænketanken EUROPA viser, at befolkningen har en fin fornemmelse af EU’s indflydelse på lovgivningen. 44 pct. svarer, at de tror 26-50 pct. af dansk lovgivning stammer fra EU.

Med andre ord ved vælgerne godt, at EU spiller en  vigtig rolle for dansk lovgivning. Alligevel har politikerne kun i begrænset omfang inddraget EU´s kerneområder i debatten op til folketingsvalget.

Hovedkonklusioner
  • Siden begyndelsen af 2010 kan højest 58 pct. af den gældende danske ret spores tilbage til EU, viser en ny omfattende kortlægning af Tænketanken EUROPA.
  • Tallet dækker over, at 14 pct. af de danske love er implementeret EU-ret, og at der i perioden er vedtaget 4436 forordninger i EU, der er gældende uden først at skulle gennemføres i dansk ret.
  • Under tiden hævdes det, at op imod 80 pct. af alle love i Danmark stammer fra EU. Det er dog ikke korrekt.
  • Tallet 58 pct. siger dog ikke nødvendigvis noget om den reelle påvirkning, som EU har på retten i Danmark. Mange af forordningerne har begrænset påvirkning, hvorfor tallet er et maksimumtal. Den reelle påvirkning ligger snarere et sted mellem 14 og 58 pct.
  • Danskerne har en god fornemmelse af virkeligheden. Kun 6 pct. tror, at op imod 80 pct. af lovgivningen i Danmark stammer fra EU. Det viser en ny meningsmåling. 44 pct. tror, at påvirkningen ligger et sted mellem 26 og 50 pct.
  • Når man kigger på hvilke områder, der kvantitativt fylder mest på EU-plan, er der især områder som landbrug, miljø, forbrugerpolitik, industri, eksterne forbindelser (f.eks. handelaftaler) og fiskeri. Det ligger godt i tråd med, hvad der kan siges at være EU's kerneområder.
  • Optællingen viser, at hele 60 pct. af de EU-direktiver, der er gennemført i dansk ret, går igennem enten Miljøministeriet, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet eller Erhvervs- og Vækstministeriet.
  • De områder, hvor der vedtages flest regler på EU-plan, er næsten fraværende i den danske EU-debat, herunder i den for nyligt overståede valgkamp, der især har handlet om udenlandsk arbejdskraft, social dumping og flygtninge.
  • Det er afgørende, at den danske EU-debat også kommer til at omhandle de emner, der rent lovgivningsmæssigt fylder mest i EU. Ellers risikerer vi at miste afgørende indflydelse.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.