Brief

Europol-exit skader kamp mod organiseret kriminalitet

Resume Organiserede kriminelle omsætter for mere end 4.800 milliarder på verdensplan, og Europa er et af de steder, hvor omsætningen af illegale varer såsom narkotika, smugler- og falsknervarer er størst. Alene i EU opererer mere end 3.600 organiserede kriminelle grupper med aktiviteter som smugleri, narkotika, hvidvaskning af penge, indbrud, hæleri og handel med mennesker og ulovlige varer.

Det europæiske politisamarbejde i Europol spiller en central rolle for at bekæmpe denne form for organiseret kriminalitet, men der er nu risiko for, at Danmark på grund af det danske EU-retsforbehold tvinges til at forlade Europol. Det er ikke i dansk interesse, viser denne analyse, som Tænketanken EUROPA har foretaget.
 
Også Danmark er blevet ramt af denne udvikling. F.eks. er indbrud fra organiserede kriminelle bander et stigende problem i Danmark, og i 2012 havde Danmark det næsthøjeste antal indbrud i EU pr. 100.000 borgere. Antallet af østeuropæiske kriminelle grupper, der laver indbrud i danske hjem, er i de senere år steget , og i første kvartal af 2014 steg antallet af sigtede østeuropæere for lovovertrædelser til 2351 personer. Justitsminister Karen Hækkerup har fornylig nedsat en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe til at undersøge, hvordan indsatsen mod de kriminelle bander kan forbedres. Det bliver meget svært uden et tæt dansk samarbejde med de andre lande i Europol, viser Tænketanken EUROPA´s analyse.
 
Med EU’s næstlaveste antal betjente pr. 100.000 borgere har Danmark stærkt brug for at kunne trække på det europæiske politisamarbejde for at komme de mange indbrud til livs. Det danske politikorps udgør blot 0,6 pct. af EU-landenes samlede politistyrke, og i kampen mod grænseoverskridende, organiserede kriminalitet nyder Danmark godt af samarbejdet med EU-landenes ca. 2 millioner betjente. Udvekslingen af informationer med Europol er fordoblet på kun fire år, og dansk politi anvender Europols ekspertise, databaser og analyser i efterforskningen af både lokale, nationale og internationale sager. I 2013 foretog dansk politi i alt 65.451 søgninger i Europol Information Systemet (EIS), hvilket udgør 20,4 pct. af medlemsstaternes samlede antal søgninger, og dansk politi har bl.a. haft succes i opklaringen ved at samarbejde tæt med politifolk fra de østeuropæiske medlemslande.
 
Den organiserede kriminalitet har mange knudepunkter i EU og foregår både inden og uden for EU’s grænser, hvilket gør behovet for videndeling og operationelt samarbejde essentielt for at bekæmpe problemet. Ender Danmark med at stå uden for Europol, vil det derfor blive langt sværere for dansk politi at identificere, sigte og anholde udenlandske organiserede kriminelle grupper.

Hovedkonklusioner
  • Danmark har den næstlaveste andel af politibetjente i EU pr. 100.000 indbyggere og udgør blot 0,6 pct. af Europas samlede politistyrke.
  • Danmark har det næsthøjeste antal indbrud pr. indbygger i EU, og en stadig stigende del af denne kriminalitet udføres af organiserede kriminelle, bl.a. fra Østeuropa.
  • Et fortsat dansk medlemskab af det europæiske politisamarbejde Europol er af vital betydning for at bekæmpe den organiserede kriminalitet.
  • Udvekslingen af informationer mellem dansk politi og Europol er fordoblet på kun fire år, og dansk politi står alene for en femtedel af søgningerne i Europol Information Systemet. Samarbejdet er helt afgørende for at dæmme op for indbrud og andre former for kriminalitet.
  • Det kan få betydelige konsekvenser, hvis Danmark som følge af det danske EU-retsforbehold tvinges til at forlade Europol.

Tænketanken EUROPA anbefaler derfor, at der allerede i efteråret 2014 udskrives folkeafstemning om at afskaffe retsforholdet. Læs mere i vores notat om retsforbeholdet.
 

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.