Tema

Danmark i Europol

Europol er vigtigt for dansk politi.

Resume Europol er EU-landenes politisamarbejde og bliver stadig vigtigere i kampen mod organiseret kriminalitet og terror. Men efter nej'et i december 2015 ophørte Danmark pr. 1. maj 2017 med at være fuldgyldige medlemmer af Europol. En særaftale giver os adgang til dele af samararbejdet, men ikke alt. Og dansk politi vil blive afskåret flere og flere muligheder i takt med at Europol udvikler sig.

I december 2015 stemte danskerne nej til at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Derfor måtte Danmark forlade Europol 1. maj 2017, da samarbejdet overgik fra et mellem- til et overstatsligt niveau.

Heldigvis er det lykkedes Danmark at forhandle en særaftale med Europol på plads, så vi stadigvæk har adgang til dele af samarbejdet. Der er dog ingen tvivl om, at vi er stillet dårligere en fuldgyldige medlemmer. Rigspolitiet vurderer, at vores B-medlemskab i nær fremtid vil blive et problem af dansk politi. Uden fuldgyldigt medlemsskab risikrer vi at stå dårligere i kampen mod terror og organiseret kriminalitet. En ny folkeafstemning om en (evt. begrænset) tilvalgsordning, kan derfor blive aktuel.

Herunder har vi samlet en række notatet og analyser om Europol. Vi er løbende i dialog med Europol og følger udviklingen tæt. Vil du være sikker på at modtage nye notater og analyser om Europol, så tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg os på Facebook og Twitter.

Notater og analyser om Europol, EU's politisamarbejde:

DF skylder danskerne en undskyldning for brudte Europol-løfter – DF fik ikke ret. De snød danskerne. (Kronik, 11.5.2017)

Europol i hus – men hvad med resten? - Danmark og EU har sat rekord for, hvor hurtigt en 3.landsaftale med Europol kan laves. Men Danmark fik ikke parallelaftale og vil miste indflydelse og direkte søgeadgang. (Kronik 1.5.2017)

Særaftale om Europol sender Danmark på B-holdet – I dag kan op mod 100 danske betjente søge direkte i Europols database fra deres arbejdsbord i Danmark. Den adgang lukkes. (Analyse 27.3.2017)

Europol-udkast afslører nye detaljer om dansk særaftale – Aftalen svarer ingenlunde til det, Danmark kunne have opnået med den tilvalgsordning (Notat 22.3.2017)

Andenrangsløsning vil svække dansk politi – En operationel aftale vil undtage dansk politi fra flere afgørende værktøjer i kampen mod organiseret kriminalitet og terror. (Notat, 28.11.2016)

Aftale om Europol vil ikke fremtidssikre Danmark – Selvom Danmark skulle få en særaftale om Europol, er Danmarks problemer som følge af retsforbeholdet ikke løst. (Notat, 26.11.2016)

Dansk exit fra Europol er faretruende tæt påDer er både juridiske, politiske og praktiske knaster i vejen for at Danmark kan få en særaftale om Europol. (Notat 3.10.2016)

EU opruster mod terror – dansk deltagelse usikker – EU forstærker Europols indsats mod terror, bl.a. med mere intensiv deling af information. Mens samarbejdet bliver stadig mere vigtigt, er Danmarks situation fortsat usikker. (Notat 11.4.2016)

Hvad gør vi efter nej'et 3. december? – Hvilken aftale kan Danmark få med EU om Europol. Direktør Bjarke Møller og MEP Morten Messerschmidt (DF) debatterer de danske muligheder. (Tv-debat 11.3.2016)

Parallelaftale har lange udsigter – Regeringen plan om at søge om en parallelaftale kan ende i en blindgyde. Den danske køreplan holder ikke. (Analyse bragt i Politiken 11.1.2016)

Nyt nationalt kompromis er den sikre vej til fuldt medlemskab af Europol – Partierne i Folketinget bør indlede forhandlinger om et nyt nationalt kompromis, der kan sikre Danmark i Europol. (Notat 30.12.2015)

Danmark i Europol – men hvordan? – Vi undersøger, hvordan hhv. fuldt medlemskab, samarbejdsaftale eller en position helt uden for Europol vil stille Danmark i kampen mod organiseret kriminalitet og terror. (Notat 26.11.2015)

Klar anbefaling fra organisationerne: Ja tak til tilvalgsordningen Mens 23 organisationer forholder sig positivt til tilvalgsordningen, herunder Europol, er der ikke en eneste organisation, der anbefaler et nej. Det viser en analyse af samtlige høringssvar, som Tænketanken EUROPA har foretaget. (Notat 26.10.2015)

Europols register om terror tredoblet i år – I kølvandet på terrorangrebene i Paris og København i 2015 har Europol styrket den terrorrelaterede udveksling af data mellem medlemslandene. (Brief 23.10.2015)

Europol styrker kamp med menneskesmuglere – I takt med at antallet af flygtninge og migranter, der søger mod Europa, er vokset markant, har Europol fået en stadigt større rolle i forhold til at håndtere denne udfordring. (Notat 8.10.2015)

Parallelaftale er en dårlig løsning for Danmark – Danmark kan beholde retsforbeholdet og få en parallelaftale – sådan har argumentet lydt fra Dansk Folkeparti og Enhedslisten. Men selv hvis Danmark skulle få en parallelaftale, vil det tage mindst 5-6 år at forhandle på plads og kræve store politiske omkostninger. (Notat 12.3.2015)

Europol kan ikke stå alene – Danmark går glip af meget mere end Europol-samarbejdet, hvis vi stemmer ”nej” 3. december. (Indlæg på Altinget 4.11.2015)

Norsk model vil være en hæmsko for dansk politi – Euroskeptiske politikere fremhæver ofte Norge som et forbillede for Danmark. Men får Danmark en aftale som Norge, vil det bl.a. gå ud over politiets muligheder for at efterforske organiseret kriminalitet. (Notat 27.8.2015)

Briterne har erkendt at Europol ikke er nok – Storbritannien og Irland har brugt tilvalgsordningen til at komme ind i kernen af EU's politisamarbejde. De sidste fem år er Storbritannien gået med i 76 EU-retsakter og initiativer inden for EU´s retlige og indre anliggender. (Notat 5.3.2015)

Stort flertal ønsker dansk deltagelse i EU’s politisamarbejde – Mere end fire ud af fem danskere ønsker, at Danmark fortsat skal være en del af det europæiske samarbejde om bekæmpelse af organiseret kriminalitet. (Update 11.8.2014)

EU gør det nemmere at efterforske på tværs af grænser – Med den europæiske efterforskningskendelse sætter EU ind over for alvorlige forbrydelser som narkohandel, menneskehandel og andre former for organiseret kriminalitet. (Brief 13.3.2015)

Europæisk arrestordre er afgørende i kampen mod terror – Sammen med Europol er den europæiske arrestordre et af de vigtigste værktøjer, som Danmark har til bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet og terror. (Notat 11.3.2015)

Europol-exit skader kamp mod organiseret kriminalitet – Der er risiko for, at Danmark på grund af det danske EU-retsforbehold tvinges til at forlade Europol. Det er ikke i dansk interesse. (Brief 27.6.2014)

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.