Brief

Patentreform vil sikre Europa bedre mod patenttrolde

Patenttrolde og patentdomstol

Resume Risikoen for patenttrolde, der spekulerer i at afpresse virksomheder med retssager er et stort problem i det amerikanske patentsystem. I debatten om den europæiske patentreform har kritikere udtrykt bekymring for, om disse trolde vil komme til at spille en større rolle, hvis vi siger ja til reformen.

Tænketanken EUROPA finder ikke denne bekymring berettiget på grund af flere væsentlige forskelle i det amerikanske og europæiske system, som gør, at patenttrolde ikke vil trives i Europa i samme omfang som i USA. Den europæiske patentreform vil derimod gøre livet sværere for patenttroldene, da det vil blive dyrere for dem at sagsøge sagesløse virksomheder. Samtidig bliver muligheden for såkaldt forumshopping i høj grad elimineret med oprettelsen af den fælles patentdomstol, fordi sager afgøres en gang for alle af et korps af specialiserede dommere.
 
Europa kan dog også lære noget af USA: Det amerikanske system har en appelmulighed med højesteret som øverste retsinstans, som man med fordel kunne overføre til den europæiske model.

Hovedkonklusioner
  • Patenttrolde, der spekulerer i at afpresse virksomheder med retssager, er et udbredt fænomen i USA, hvor de udgør et stort problem, men en patentreform vil holde troldene i skak i Europa.
  • Forumshopping, hvor sagsøgere udnytter den varierende retlige procesgang fra stat til stat, foregår i USA. I dag er denne form for spekulation også mulig i Europa, men det vil blive væsentligt sværere under en fælles patentdomstol.
  • Højesteret fungerer som sidste instans for patentsager i USA og sikrer dermed det samfundshensyn, der kan mangle ved specialiserede domstole. Samme mulighed findes ikke i det europæiske patentsystem. Der er derfor en vis risiko for, at patentdomstolen kan få ”tunnelsyn”.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.