Notat

Patentdomstolen kan styrke Danmark i patentkapløbet

Resume Danmark er et af de mest patentaktive lande i verden, og de danske patentvirksomheder står for over 1/3 af den danske eksport. Derfor får den europæiske patentreform stor betydning for Danmark og danske virksomheder. Et ja til den fælles patentdomstol vil skabe et fælles europæisk marked for patenter, der gør det nemmere og billigere for danske virksomheder at søge og forsvare patenter.

Et nej vil betyde, at danske virksomheder skal beskytte deres hjemmemarked i en separat proces samt en mere uklar retsstilling, hvor domstolens afgørelser ikke vil have indvirkning på Danmark. Det kan skabe en national patentbarriere for såvel danske som udenlandske virksomheder.

Tænketanken EUROPA´s analyse viser, at den nye patentreform kan komme til at spille en central rolle på globalt plan, hvor vi er vidner til et geostrategisk kapløb, hvor nye økonomier som Kina gør hastige fremskridt, og hvor EU risikerer at falde tilbage uden patentreformen.

Hovedkonklusioner
  • Danmark er et af de mest patentaktive lande i verden, og det nye enhedspatent får stor økonomisk betydning for, at Danmark kan fastholde sin position som frontløber i patentkapløbet.
  • Danske virksomheder er ikke særligt interesserede i danske patenter, men der er kraftig vækst i deres ansøgninger om patenter i udlandet.
  • Patentaktive virksomheder har en afgørende betydning for dansk vækst og beskæftigelse.
  • Status quo for det danske patentmarked er ikke en mulighed. Uanset om vi stemmer ja eller nej til patentdomstolen, vil det have konsekvenser for Danmark.
  • Opbrud i det globale patentmarked kræver en højere grad af specialisering for Danmark.
  • Patentreformen er især til fordel for små danske virksomheder.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.