Notat

Arbejdskraft fra EU er afgørende for finanspolitisk holdbarhed

Udenlandsk arbejdskraft er afgørende for dansk økonomi

Resume Import af udenlandsk arbejdskraft er en afgørende forudsætning, hvis Danmark skal have gang i væksten. Nye beregninger, som Tænketanken EUROPA har gennemført, viser, at det frem mod 2030 kan koste staten 23 milliarder kroner om året i tabte skatteindtægter, hvis ikke det lykkes at tiltrække udenlandske arbejdstagere. Ikke mindst flere arbejdstagere fra de andre EU-lande vil være attraktive set med økonomiske briller. Faktisk er det afgørende for den finanspolitiske holdbarhed i Danmark, at vi lykkes med at trække flere arbejdstagere til fra de andre EU-lande.

Finansministeriets holdbarhedsberegning, der er omdrejningspunktet for den såkaldte 2020-plan, forudsætter en øget beskæftigelse på 150.000 personer. Hvis ikke det lykkes at engagere denne arbejdsstyrke, kan danske borgere se frem til lavere service i den offentlige sektor som følge af tabte skatteindtægter og lavere BNP. En nem løsning kan være at supplere den danske arbejdsstyrke med europæisk arbejdskraft. Også fordi der længere ud i fremtiden kommer til at mangle yderligere hænder. 

Behovet for at engagere udenlandsk arbejdskraft understreges af beregninger fra OECD, der har lavet fremskrivninger af dansk økonomi frem mod 2030. En væsentlig forudsætning i denne fremskrivning er, at beskæftigelsen i Danmark øges med 250.000 personer. I så fald kommer Danmark til at mangle helt op til 150.000 udenlandske arbejdstagere, da det uden store investeringer kan blive svært øge den danske beskæftigelse med meget mere end 100.000 ledige, der på nuværende tidspunkt er bosat i Danmark.

Hovedkonklusioner
  • Danmark har brug for mere arbejdskraft fra de andre EU-lande, ikke mindre.
  • Lukker Danmark af for udenlandsk arbejdskraft, vil det blive meget kostbart. Den samlede regning kan løbe op på 45,4 mia. kr. årligt i tabt BNP i faste priser frem mod 2030. Det svarer til årlige tabte skatteindtægter på 23 mia. kr., viser Tænketanken EUROPAs beregninger.
  • Finansministeriet budgetterer med 150.000 flere i beskæftigelse i den private sektor i 2020-planen. Selv med en meget ambitiøs arbejdsmarkedspolitik og øget efteruddannelse af danske lønmodtagere, får vi i de kommende år også brug for mere udenlandsk arbejdskraft.
  • En ambitiøs og succesfuld beskæftigelsesindsats bør kunne få 100.000 arbejdsløse danskere i arbejde, men frem mod 2020 kan det blive nødvendigt at tiltrække 70.000 personer fra udlandet, hvis ikke de vedtagne reformer virker efter hensigten.
  • Udfordringerne er endnu større, hvis man ser på OECD’s fremskrivning af dansk økonomi frem mod 2030. Her kræves det nemlig, at beskæftigelsen øges med 250.000 personer, hvilket betyder, at importen af arbejdskraft vil skulle øges med helt op til 150.000 personer, under forudsætning af at en vellykket beskæftigelsesindsats bringer 100.000 nuværende arbejdsløse danskere i arbejde.
  • Øges beskæftigelsen ikke i dette omfang er finanspolitikken i Danmark ikke holdbar, og lykkes det ikke at øge beskæftigelsen med 250.000 frem mod 2030, kan det også give et mindre råderum i de offentlige finanser.

Download hele notatet om udenlandsk arbejdskraft

Dette notat er bl.a. blevet omtalt af Ugebrevet A4 4. juni 2015. Læs mere her.
 

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.