EUROPA Akademiet

Tænketanken EUROPA
Nygade 4, 4. th.
1164 København K
+45 33 13 07 30

AFLYST: EUROPA AKADEMIET I 2021 ER DESVÆRRE AFLYST

Grundet coronaudbruddet kan vi desværre heller ikke gennemføre Europa Akademiet i efteråret 2021 under de forudsætninger, som vi ønsker for forløbet. Vi håber, at kunne afvikle Akademiet igen i foråret 2022. 

Tænketanken EUROPA giver i samarbejde med Europa-Kommissioenens repræsentation i Danmark studerende på videregående uddannelser en unik mulighed for at skabe et professionelt netværk, blive klogere på EU og Europa, få gennemslagskraft i medierne – og for at møde andre dygtige studerende. På Europa Akademiet får du indsigt i og arbejder med aktuelle EU-dagsordener, begivenheder og politik.

Akademiet strækker sig fire måneder og omfatter otte undervisningssessioner – heraf én weekend og en betalt to-dages studietur til Bruxelles. Vi forventer at kunne annoncere de præcise datoer for næste årgang i løbet af 2021.

DET FORVENTER VI
Vi ønsker at sammensætte en stærk årgang af studerende med forskellige baggrunde og ser gerne ansøgninger fra humanistiske, samfunds- og naturvidenskabelige studerende. Det er et adgangskrav, at du er studerende på en videregående uddannselse.

For at gennemføre Europa Akademiet er det obligatorisk at:

 • Deltage i mindst 80 pct. af sessionerne (vi forventer, at du er her hver gang)
 • Forberede sig til de enkelte sessioner
 • Deltage i gruppearbejdet mellem sessionerne (omfanget er begrænset)
 • Bidrage til at gruppen undervejs udarbejder et kort paper om et selvvalgt emne
 • Deltage i gruppefremlæggelsen af dette paper til sidst i forløbet
 • Udarbejde og indsende et indlæg til en avis eller et medie

Alle, der gennemfører Europa Akademiet, modtager et bevis på deres indsats og bliver en del af Europa Akademiets alumni-netværk.

STUDIETUR TIL BRUXELLES
Studieturen inkluderer én overnatning. Afrejse tidlig morgen fra København dag ét og hjemkomst sen aften dag to. Under studieturen besøger vi bl.a. Europa-Parlamentet og Kommissionen og møder personer i og omkring EU's institutioner.

Alle rejseomkostninger til turen dækkes og halv pension er inkluderet.

HVEM MØDER DU?
Undervisningen på Akademiet varetages af tænketankens og Kommissionens analytikere og eksperter med inddragelse af eksterne oplægsholdere undervejs – f.eks. politikere, embedsmænd, eksperter, journalister eller folk der arbejder med EU-politik i virksomheder og organisationer.

SÅDAN ANSØGER DU
Din ansøgning består i at løse en lille opgave: Vælg en vigtig trend, tendens eller udvikling, som vil få betydning for EU i fremtiden. Introducer kort din trend, begrund hvorfor EU er nødt til reagere i forhold til den og kom med et forslag til, hvad EU bør gøre for at imødekomme denne trend, tendens eller udvikling. Besvarelsen skal fylde max én A4-side i alt.

Foruden opgaven skal du indsende:

 • En kort beskrivelse (10-15 linjer) af dig selv
 • Et overskueligt cv
 • Karakterblad
 • Evt. andre relevante bilag

I selve mailen beder vi dig oplyse følgende:

 • Navn
 • Adresse og by (for foråret 2022) 
 • Telefonnummer
 • Studiested
 • Studieretning
 • Semester (som du er på i foråret 2022) 

Send mailen til akademi@thinkeuropa.dk.

DEADLINE: 

SPØRGESMÅL & SVAR

Hvordan udvælges de studerende?
Vi vurderer alle ansøgere ud fra det indsendte materiale og vælger på den baggrund 30 deltagere til foråret 2022.

Hvornår er der ansøgningsfrist?
Ansøgningsfristen vil komme i løbet af 2021. Opgave, en kort personlig beskrivelse samt relevante bilag sendes til Tænketanken EUROPA på akademi@thinkeuropa.dk. Vi giver besked i starten af juli.

Hvad koster det at deltage?
Europa Akademiet er gratis, men vi forventer et højt engagement samt vilje til at debattere og tage del i gruppearbejdet på og mellem sessionenerne. Tænketanken EUROPA dækker rejseomkostninger for studerende på Fyn og i Jylland i et omfang, der svarer til billigste rejsemulighed med tog eller bus.

Kan jeg få ECTS-point for min deltagelse?
Nej, Europa Akademiet vil sandsynligvis ikke kunne godskrives på din uddannelse, men det er op til din uddannelse – ikke os. Til gengæld får du et bevis på, at du har gennemført Europa Akademiet, som du kan bruge ved jobansøgninger og lignende.
 
Hvor stor er arbejdsbyrden?
Forløbet omfatter seks sessioner på hverdage fra kl. 15.15-19.00, én weekend samt en (gratis) studietur til Bruxelles med én overnatning. Der vil være læsestof til de enkelte sessioner og lejlighedsvis gruppearbejde mellem sessionerne. Det er obligatorisk, at du med din gruppe udarbejder et kort paper, og at du personligt udarbejder et debatindlæg eller lignende til en avis eller et andet medie.
 
Hvor foregår det?
Sessionerne foregår hos Tænketanken EUROPA og Europa-Kommissionens repræstentation i Danmark.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har flere spørgsmål?
Du er velkommen til at kontakte os på akademi@thinkeuropa.dk eller telefon 33 13 07 30. Du kan også finde både Tænketanken EUROPA og Europa-Kommissionen i Danmark på Facebook og Twitter.
 
Vi glæder os til at høre fra dig.

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.